Industri Energi sine nettsider

Industri Energi blir større og sterkere med økt forhandlingsstyrke og påvirkningskraft til beste for dagens og kommende medlemmer

Industri Energi har det siste året hatt en intern prosess som har sett på hvordan slå sammen og innlemme FLT (Forbundet for Ledelse og Teknikk) i Industri Energi.
Derfor har forbundet innkalt til ekstraordinært Landsmøte i november.

Leder Industri Energi Frode Alfheim. Foto. Industri Energi

-Sammen vil vi bygge et enda større og sterkere forbund som ivaretar interessene til begge forbundenes medlemmer. Et forbund med nær 80.000 medlemmer vil være en betydelig styrke i politikken, innad i LO og overfor arbeidsgiverne, påpeker forbundsleder Frode Alfheim.

Et sammenslått forbund mellom Industri Energi og Forbundet for Ledelse og Teknikk vil bety: Økt gjennomslagskraft for alle medlemmer, gjennom større medlemsmasse og flere aktive tillitsvalgte.
Sammen vil vi på vegne av våre medlemmer få enda sterkere påvirkningskraft innen lønn- og arbeidsvilkår, tariffutvikling, fagligpolitiske saker og samfunnspolitisk gjennomslag.

-En sterkere organisasjon vil bedre kunne støtte medlemmene i den utviklingen som skjer i arbeidslivet, og sikre våre medlemmer best mulige rammebetingelser, samt lønns- og arbeidsvilkår sier Alfheim, og viser til at både industrien og arbeidslivet er i kontinuerlig endring.

-Norsk og internasjonal fagbevegelse vil i årene fremover stå overfor betydelige utfordringer i forbindelse med store og raske endringer i samfunn og arbeidsliv. Disse utfordringene ønsker vi å møte i fellesskap som ett forbund. Sammen vil vi fronte tydelige faglige og politiske krav innen industri- og næringslivspolitikk, energipolitikk, verdiskaping, kompetanse, arbeidsliv og velferd sier forbundsleder Frode Alfheim.

Hva vil det bety for oss:
– Forbundets leder vil fortsatt hete Frode Alfheim.
– Organisasjonsstrukturen blir lik som i dag i Industri Energi.
– De ledende tillitsvalgte vi valgte i Industri Energi sitt arbeidsutvalg skal fortsatt sitte i sine posisjoner til neste ordinære Landsmøte.
– Vi vil fortsatt ha ansvar for våre tariffavtaler, og gjennomføre lønnsoppgjør på samme måte som tidligere. Gjennom vår størrelse på sokkelen vil vi fortsatt sitte i førersetet for tariffpolitikken innen vårt tariffområde.
– Vi vil opprettholde vår styrke med vår medlemsmasse i forbundets organer på egenhånd og gjennom det samarbeidet vi har med andre Sokkelforeninger i Industri Energi Operatør (samarbeidskomiteen).
– Gjennom Industri Energi Operatør vil vi profilere og fronte bransjens saker og politikk.
– Oljepolitikken vil ligge fast. Uten et stort Industri Energi ville vi ikke fått gjennomslag for skattepakken, som var nødvendig for å øke investeringstakten på norsk sokkel og sikre og trygge arbeidsplasser i lang tid fremover.

Bakgrunn for hvorfor FLT ønsker seg inn i Industri Energi
Over lengre tid har det pågått en utvikling i retning av «vertikalisering» av enkelte områder innen LO i privat sektor. Vertikal organisering innebærer at et fagforbund organiserer alle arbeidstakere i en bedrift/virksomhet under en avtale og dermed samler forhandlingsmakten overfor motparten i ett forbund.
I forbindelse med lønnsoppgjøret i 2020 inngikk Fellesforbundet en avtale med sin motpart i NHO, Norsk industri, om at tariffavtalen også kunne omfatte en del av Forbundet for Ledelse og Teknikk sitt medlemsgrunnlag.
FLT ble med dette stilt overfor en ny situasjon, som måtte håndteres, både på kort og lengre sikt. Om en slik vertikal utvidelse av organisasjonsområder brer om seg vil dette kunne få katastrofale følger for Forbundet for Ledelse og Teknikk sitt rekrutteringsgrunnlag.
Forbundet for Ledelse og Teknikk sitt forbundsstyre ønsket å ta grep, være offensive og sette seg i førersetet for å sikre en best mulig fremtid for sine medlemmer og tariffavtaler.
Etter en omfattende prosess med bred involvering i Forbundet for Ledelse og Teknikk pekte Industri Energi seg ut som det forbundet de mente var mest aktuelt for FLT å søke samarbeid med.

Les mer her