Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Equinor avholder styremøte i Oslo

Styremøte behandler først og fremst økonomi på dette styremøte, økonomisk status og budsjett for 2024.
AU har budsjettert med stor aktivitet også i 2024.

Per Martin Labråthen leder av Industri Energi Equinor åpner styremøtet. Foto: Privat.

Det er også mange andre saker til behandling disse to dagene.
Styret er veldig fornøyd med at det er god medlemsøkning i alle områder, kontor, landanlegg og sokkel. Industri Energi Equinor er landets største fagforening i privat sektor.
Orientering om sammenslåingprosessen med Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT).
Forberedelse til lønnsoppgjøret i 2024, orientering om karrièreprosjektet så langt, dette er et stort prosjekt som kommer til å kreve mye resurser i lang tid.
Arbeidsplanen for 2024 er ferdig redigert og vedtatt av styret.
Ringvirkningsrapporten som ble lagt frem forrige uke blir også presentert for styret.
-Styremøte er en fin arena for at tillitsvalgte fra hele Equinors virksomhet i Norge kan treffes sier leder av Industri Energi Equinor Per Martin Labråthen.