Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Equinor avholdt styremøte i Stavanger

Styret i Industri Energi Equinor samlet i Stavanger til to dagers møte. Info om lønnsoppgjøret så langt var hovedsaken. Tilbakemeldinger fra områdene og tillitsvalgte med spesielle oppgaver var også på timeplanen. Jostein Clemet Stokka fra Equinor orienterte om personalforsikringene i Equinor. Jacob Tveit fra LO orienterte om LOfavør.

Jostein Clemet Stokka, Equinor. Foto: Privat

Det var satt av god tid til Jostein Clemet Stokka fra Equinor som orienterte om forsikringsordningene vi har i Equinor. Det er mange ting å huske på i forsikringssaker, både for den ansatte, men også for tillitsvalgte. Det ble stort engasjement og Jostein fikk mange spørsmål fra salen.

De områdeansvarlige ga en tilbakemelding til styret på hva som rørte seg i deres områder.
Tillitsvalgte med spesielle oppgaver gav også en tilbakemelding fra sine utvalg. Og kasserer orienterte om den økonomiske situasjonen.

Jacob Tveit LO. Foto: Privat.

Jacob Tveit fra LO orienterte styret om medlemsfordelene i LOfavør. Han måtte svare på mange spørsmål fra salen. Det er mange fordeler i LOfavør som han oppfordret medlemmene til å bruke.