Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Equinor deltok på åpent møte på Folkets Hus i Stavanger

Industri Energi Equinor fikk invitasjon til å delta på et åpent møte på Folkets Hus med Arbeidsminister Marte Mjøs Persen. Fellesforbundet i Stavanger inviterte til åpent møte hvor tema var bemanningsbransjen, arbeidstid og pensjon

Arbeidsministeren innledet møtet med å informere om de endringer i Arbeidsmiljøloven, som flertallet på Stortinget har vedtatt.

-«Vi vant valget med å styrke arbeidstakernes rettigheter og et arbeidsliv en skal være stolt over» uttalte arbeidsministeren.

Heltid er avgjørende for å utnytte Norges arbeidsliv sin styrke.
-«Vi deler et felles mål og grunnleggende verdier for det norske samfunnet med å bidra til hele og faste stillinger, som gir arbeidstakerne en forutsigbarhet og en trygg jobb» fortsetter Mjøs Persen.

Det Marte Mjøs Persen blant annet siktet til var å oppheve adgangen til innleie av midlertidig karakter og innføre den kollektive søksmålsretten.


Flere av de tillitsvalgte på det åpne møtet delte sine erfaringer med den nye loven.
Samtidig som at også flere kom med forslag til å forsterke loven, slik at den fungerer slik den er tiltenkt fra Stortinget.
Flere kom inn på at det var utfordringer spesielt med innleide som ikke var 100% ansatt i et bemanningsselskap. Og spesielt innen ISO bransjen og i større prosjekter med mange innleide.

Vi fikk også høre om erfaringer fra franchise selskap, og hvordan det er å være innleid gjennom «plattformselskaper».
Å være ansatt i et «plattformselskap» er hvor du sitter hjemme, og «søker» på ledige stillinger via en App. Og der hvor en egentlig er en «selvstendig næringsdrivende», hvor «plattformselskapene» informerer om sine goder med velferdsstatens minste standard på ytelser som for eksempel sykepenger først på den 17. dagen, arbeidsledighetstrygd og offentlig pensjonsplan via Folketrygden. Noe som alle likevel er sikret gjennom NAV.

Erfaringer så langt i Equinor er at vi håndterer endringene i Arbeidsmiljøloven forholdsvis bra, selv om enkelte områder trenger litt mer tid til å omstille seg til en ny hverdag.
Det er utrolig viktig at Equinor følger opp sine leverandører gjennom verifikasjoner, slik at loven blir håndhevet på en god måte slik den er tiltenkt.

-«Vi registrerer at det er store forskjeller fra det å være ansatt i Equinor kontra i et bemanningsselskap med de fordeler det gir. Både med forutsigbarhet, og en trygghet for å sikre en inntekt for å dekke en families grunnleggende behov» forteller leder av Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes.

Marte Mjøs Persen fikk også direkte spørsmål på om regjeringa ville finansiere hele eller deler av AFP kostnaden ved oppgjøret i 2024. Til det svarte hun at Regjeringa ville være en part i en slik forhandling gjennom 3-part samarbeidet, og derfor ville hun ikke si noe eller love noe.

Arbeidsministeren var tydelig på at dagens regjering ikke ville øke den daglige, ukentlige eller årlige arbeidstiden for norske arbeidstakere.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen Foto: Per Steinar Stamnes