Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Equinor deltok på åpningen av Hywind Tampen


Vindparken Hywind Tampen som skal gi fornybar kraft til Gullfaks og Snorre plattformene, ble åpnet 23. august av Kronprins Haakon, sammen med statsminister Jonas Gahr Støre, fornybar direktør Siri Kindem og UPN direktør Kjetil Hove. Leder i Industri Energi Equinor Per Martin Labråthen var også med til Gullfaks C der åpningen fant sted.

Kjetil Hove, Kronprins Haakon, Jonas Gahr Støre og siri Kindem. Foto: Privat.

-Dette er et viktig prosjekt sier Per Martin, det kutter COmed 200.000 tonn årlig og forlenger levetiden på Gullfaks og Snorre feltene med mange år.
-Og det gir leverandørindustrien i Norge kompetanse og erfaring i videreutvikling og bygging av havvind i fremtiden fortsetter Per Martin.
Hywind Tampen består av 11 vindturbiner og gir 88 mega watt, som dekker ca. 35% av energibehovet til Gullfaks og Snorre feltene. Vindparken driftes fra Sandsli hovedkontrollrom.

– Dette viser at det er fullt mulig å gjennomføre utbygninger til havs. som radikalt vil ta ned klima utslipp, teknologisk vil de neste havvind utbyggingene både gi mer kapasitet, bli billigere å bygge og dermed gi større klima gevinster sier Per Martin
-Equinor, med samarbeidspartnere, har her vist at fremtidens kraft forsyning kan være vindturbiner offshore avslutter han.

Leder Industri Energi Equinor Per Martin Labråthen