Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Equinor har avholdt styremøte i Alta/Hammerfest.

Industri Energi Equinor avholdt styremøte i Alta og Hammerfest.
Styremøtets første dag ble arrangert i Alta, dag to flyttet styret til Hammerfest med omvisning på LNG anlegget på Melkøya, og fortsatte styremøte i Hammefest.

Trine Hansen Stavland, Frank I Gundersen og Jarle Dregelid foran hotellet i Alta.

Styret evaluerte lønnsoppgjøret som endte med en ueninghetsprotokoll og at bedriften iverksetter tilbud tre fra forhandlingene, styret uttrykte stor misnøye med det resultatet.
Den nye loven om innleie ble også nøye gjennomgått og hva som er lovens intensjon, Industri Energi Equinor kommer til å følge opp innleie og avtaler om innleie nøye i tiden fremover.
Videre var det mange orienteringssaker og tilbakemeldinger fra lokalforeningene.

Leder Terje Nilsen og nestleder Oskar Simen Schjeldrupsen på Industri Energi Equinor Hammerfest viste styret rundt både i byen Hammerfest og på Melkøya. Som Terje sa når vi kom -i 2009 ønsket vi å få et styremøte til Hammerfest, og vi lykkes allerede i 2023.

Clemenz Valle og Oskar Simen Schjeldrupsen viser styret LNG anlegget på Melkøya