Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Equinor Sokkel arrangerte kurs på Sundvolden/Utøya

Industri Energi Equinor Sokkel arrangerte organisasjonskurs for medlemmer og tillitsvalgte på Sundvolden Hotell med besøk på Utøya

Deltagerne foran hovedhuset på Utøya

Tillitsvalgte fra Industri Energi Equinor Sokkel deltok på organisasjonskurs på Sundvolden og Utøya.
-Det er grunnleggende kurs for tillitsvalgte sier kursleder Bjørn Palerud, som tar for seg temaer som tariff, møteledelse, forskjellige forhandlings tekniker samt bakgrunn og historien til Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven.
Første dag på Sundvolden var viet til de organisatoriske tingene, gjennomgang av tariffavtalene som gjelder for sokkelansatte med særavtaler, taleteknikk med forberedelser og fremføring av innlegg/presentasjoner. Møteledelse og forhandlingsteknikker.

Hegnhuset på Utøya som inneholder deler av det gamle kaffebygget, der det er tatt vare på sporene etter terroren 22 juli. Taket på bygget bæres av 69 søyler som symboliserer de omkomne, som hegnes om av 495 søyler som symboliserer de overlevende.

På Utøya ble deltagerne fortalt om Utøyas historie fra 1867 og frem til i dag. Etter innledningen ble deltagerne tatt med på en omvisning på øya. Bakken og Låven som inneholder en utstilling om øyas historie. Skolestua og kjærlighetsstien, Hegnhuset og Lysningen som er minnestedet på Utøya.
Etter lunsj var det foredrag om HA og AML ved Kjell Edvard Fixdal, som er en god formidler, og som kan arbeiderbevegelsens historie godt. Siste tema var Industri Energi i Europa, hvilke påvirkningsmuligheter har vi ved å være til stede i Brussel.

Evalueringen av kurset viste at deltagerne var fornøyd og at det hadde vært to lærerike dager ved Tyrifjorden.