Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Equinor Sokkel har avholdt styremøte.

Industri Energi Equinor Sokkel var samlet til styremøte i Bergen 12. – 13. september.
En sak som bestandig er nyttig for arbeidsutvalget er Tilbakemeldinger fra innretningene. Der lokale tillitsvalgte forteller om utfordringer de jobber med, og saker de vil at AU skal jobbe med.
-Denne runden er bestandig nyttig for oss sier leder Per Steinar Stamnes.

Elisabeth Goffeng fra Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI.

En annen sak som engasjerte styremedlemmene var innledningen til Elisabeth Goffeng fra Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI. Hun snakket om skift/turnus arbeid og innvirkningen det har på helsen til arbeiderne.
God restitusjon og hvile er viktig for at helse risiko og risiko for feil og ulykker skal reduseres.

Det er spesielt viktig for de som jobber lange skift (over 8 timer), at arbeidstakerne ikke utsettes for: Uheldige fysiske eller psykiske belastninger og at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn (AML §10-2).
-Det finnes mange skift paner og turnuser, og da må arbeidsgiver vite at de er ansvarlige for å i samarbeid med verneombud, arbeidstakerne og deres tillitsvalgte gjøre vurderinger av om arbeidstidsordningene er forsvarlig selv om de er en del av tariffavtalen sier Elisabeth Goffeng.

Det er bestandig nyttig å få kunnskap om skift og helse risiko, styret var fornøyd med å lære mer om dette tema.