Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Equinor Sokkel har avholdt styremøte

Industri Energi Equinor Sokkel avholdt styremøte i Oslo 22. 23. november.
De viktigste sakene var endringene i AML ang. innleie, og sammenslåingen med Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT).

Forbundsleder i Industri Energi Frode Alfheim. Foto: Privat.

Advokatfullmektig i Industri Energi Ida Tønnesen innledet om endringene i AML ang. innleie. Hun hadde fokus på innleie fra produksjonsbedrift og hva tillitsvalgte skal må ha fokus på. Det er mye som skal oppfylles før man kan leie inn fra produksjonsbedrift. Samme gjelder ved entreprise, her er det også mange forutsetninger som skal være på plass før innleie kan skje.
Forbundsleder i Industri Energi Frode Alfheim innledet om sammenslåingprosessen med Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT). Begge de ekstraordinære landsmøtene i respektive forbund har vedtatt sammenslåing, og det konstituerende landsmøte er 11. desember.
Ellers behandlet styret vanlige styresaker som økonomi, tariff og tvistesaker og tilbakemeldinger fra AU til lokale tillitsvalgte, og fra lokale tillitsvalgte til AU.
Unison tilbakemelding til AU er for stor aktivitet i forhold til bemanning. og alt for mye mer tid.
Dette er AU klar over og tar opp i alle samarbeidorganer i UPN, men så langt for døve ører.