Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Equinor Sokkel har fått gjennomslag for å endre de fysiske helsekravene for helivakter

Etter mange års arbeide med å endre kravene til grensen for oksygenopptak avhengig av kjønn og alder har Industri Energi vunnet frem med sitt krav. Kravet til VO2 max (maksimalt oksygenopptak) reduseres med 10% for kvinner, uten at dette vil redusere lagets ytelse

-Det var ikke før vi fikk kontakt med Olympiatoppen i Oslo at vi fikk legene i Equinor med på at våre tilbakemeldinger var riktig. Olympiatoppen har vært til stor hjelp med sin fagkunnskap og understøttet våre antakelser, sier leder av Industri Energi Equinor Sokkel, Per Steinar Stamnes.
Forpleiningansatte kan takke Asbjørn Ulleland, mangeårig tillitsvalgt og helivakt i forpleining nå pensjonist, som har stått på for at vi skal ha saken langt opp på listen.
-Asbjørn har lenge arbeidet for at kravene for helivaktene skulle endres, sier leder Per Steinar Stamnes.
-Dette er en seier og en endring jeg ønsker å dedikere til Asbjørn, fortsetter Stamnes.

Asbjørn Ulleland. Foto: Privat

Det var mange damer spesielt i slutten av 50, 60-årene som slet med å klare VO2-testen. Og Ulleland mente at Industri Energi måtte arbeide for å få endret kravene.
-For de som begynner å dra på årene var dette blitt en utfordring som kan slite  både fysisk og mentalt på den enkelte. Det var mange som mente at det både var frustrerende og krevende til tider med denne testen hengende over seg, forteller Asbjørn.

I Offshore Norge sine retningslinjer 074 (anbefalte retningslinjer for helidekkmanual) står det at man skal være fysisk og psykisk skikket for å være på Helidekk.
Equinor har satt egne fysiske krav for den enkelte som skal være på helidekk, lik den de har for å være på søk og redningslag. Uten differensiering mellom kjønn og alder.
En av de tre testene er direkte måling av maksimalt oksygenopptak. Det vil si at personer som har dokumentasjon på at de har målt over 35 ml x kg-¹ x min-¹ på en direkte test siste 3 måneder, har bestått testen.

Det er fysiologisk bevist at det er korrekt at menn i utgangspunktet har et høyere maksimalt oksygenopptak sammenliknet med kvinner.

Figur 16a viser gjennomsnittlig maksimalt oksygenopptak i kvintiler av fysisk aktivitet. Deltakerne i kvintil 1 representerer de 20 % minst aktive, mens deltakerne i kvintil 5 representerer de 20 % mest aktive.
Figur 16b viser gjennomsnittlig maksimalt oksygenopptak i kvintiler av tid på moderat til hard fysisk aktivitet (MVPA)
Man ser her at det maksimale oksygenopptaket for moderat aktive til aktive kvinner ligger på 35 ml x kg-¹ x min-¹.

Industri Energi Equinor Sokkel har lenge hevdet at det er forskjell på alder og kjønn ift. testkravene, men har ikke tidligere fått Equinor med på at det er en forskjell.
-Oksygentestene tar ikke hensyn  til alder og kjønn, sier leder Per Steinar Stamnes.

Menn har generelt har høyere VO2 max enn kvinner, som følge av en rekke fysiologiske forskjeller. En trent kvinne i 50-årene, vil ha vanskeligheter med å oppnå samme verdi i VO2max som inaktive yngre menn, og inaktive menn i samme alder.
Max VO2 er avhengig av alder og kjønn. Statistisk sett så synker VO2 max ved stigende alder, og kvinner ligger ca 10% lavere i opptak enn menn.

-Så kravet på 35,0 ml/kg/min er helt klart tøffere for en kvinne i slutten av 50-årene enn for en mann i slutten av 20-årene. Jeg er ikke i tvil om at en dame i 50-årene som havner på 34,9 ml/kg/min og stryker, er i mye bedre form enn en mann i 30-årene som oppnår 35,2 og består testen, sier Stamnes.

Offshore Norge tar nå til følge vårt krav til VO2 max kan reduseres med 10% for kvinner, uten at dette vil redusere lagets ytelse i en skarp situasjon.

-Dette er en nyhet som er etterlengtet for mange», avslutter en fornøyd leder i Industri Energi Equinor Sokkel.