Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Equinor Stavanger har avholdt årsmøte

Årsmøtet Industri Energi Equinor Stavanger ble gjennomført 21. februar med i underkant av 40 medlemmer til stede.
Leder i avdelingen; Per Martin Labråthen, ledet årsmøtet også i år, stødig og rutinert, og sikret at alle årsmøtevedtak ble godt forankret og dokumentert.
Per Martin takket også spesielt våre trofaste jubilanter – som  grunnsteinen i alt fagforeningsarbeid og alt foreningen står for.

40 års jubilantene Kirsten Gramstad, Margrethe Rasmussen og Tor Jan Torvaldsen. 25 års jubilantene Tone Haugland Hult, Aud Grete Lobekk, Kjerstin Ellingsen og Eyvind Torkildsen

Styret ønsker Roar Larsen velkommen som ny nestleder; ny sekretær, Synnøve Krokstad, og ny på laget, Kjetil Ødegård fra MMP.
Det er med stor takknemlighet og glede vi hedrer jubilantene våre! –  Hele 17 jubilanter i Stavanger i år, hvorav 8 hadde anledning til å være til stede på årsmøtet

Jon Magnus Follesø. Foto: Privat

Jon Magnus Follesø takket av etter 6 år som nestleder, og om lag 15 år som styremedlem, inkludert 3 perioder i kasserer vervet.
Jon Magnus har også hatt hovedansvaret med å utarbeide og finjustere tilbudet om lønnsanalyser til medlemmer som ønsker det, vårt mest populære medlemstilbud for tiden.   
Stor takk til Jon Magnus og masse lykke til videre i pensjonist tilværelsen