Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Equinor Sture/Kollsnes har avholdt årsmøte

Møte ble ledet utmerket av Oddvar Karlsen (det siste årsmøte hans i en lokal Equinor klubb).
Etter årsmøte fortalte han også om sin lange og interessante yrkeskarrière.
Årsmøte ble holdt i «storsalen» på Kollsnes adm.bygg. Videre hadde vi folk fra drift på Sture med oss på Teams, det samme med elektroavdeling Kollsnes fra D&V bygg. Og en del enkelt medlemmer på Teams. I salen var det ca 20 medlemmer og på Teams ca 20. Så ca. 40 totalt.

25 års jubilanter hedret på årsmøte, fra venstre: Marit Molland, Rune J. Rong, Elisabeth Hellesøy Haukenes, Linda Helen Hindenes Sætenes, Tom Helland, og Ingvar Landro. Foto: Odd Valvatne.
 

Årsberetningen og aktiviteten i foreningen brukte vi god tid på. Revidert regnskap og budsjett ble gjennomgått av vår ryddige kasserer Dag Rune Dale. Kasserer forklarte at vårt mer forbruk var pga. at vi prioriterte en gave til alle våre medlemmer til jul.
Det var få utskiftninger i styret da de fleste ønsket gjenvalg. Eneste endring var at at vi har fått inn en ny ungdomskontakt i styret, Henrik Heimtun som erstattet Sindre Kringen.

Etter årsmøte koste oss vi med bevertning, blautis, kaffe, brus og frukt.
Og vi fikk hedret våre 10 medlemmer som hadde 25 års jubileum i LO. Takk til alle medlemmer og til styret for et vellykket årsmøte