Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Equinor Ung har avholdt årsmøte

Industri Energi Equinor Ung har avholdt årsmøte.
Joakim Kristoffersen ble gjenvalgt som leder, Simon Jensen Oen ble valgt til nestleder og resterende medlemmer gjenvalgt som medlemmer.
Ylva Sanden som har vært med i flere år valgte å ikke stille til gjenvalg grunnet nye ansvarsområder som gir lite tid til ungdomsutvalget. Vi ønsker henne lykke til videre og takker så mye for innsatsen.

Nestleder Simen Jensen Oen og leder Joakim Kristoffersen

Ungdomsutvalget for 2023 ser da slik ut:
Leder: Joakim Kristoffersen Nestleder: Simen Jensen Oen
Medlemmer: Amanda Isaksen Svendsen, Tov Saxegaard, Kawa Aziz, Fredrik Olsen.

På årsmøte ble det tatt opp flere saker, men hovedfokus var på de to største arrangementene for Industri Energi Equinor Ungs ungdomsutvalg: lærlinginntaket og for-konferansen som skal holdes til høsten. Ungdomsutvalget ser frem til å starte planlegging av disse arrangementene så tidlig som mulig, og er ivrige etter å gjøre dem til suksesser.

Joakim Kristoffersen takker som mye for tilliten etter å ha blitt gjenvalgt og ser frem til møtene og den jobben vi har å gjøre fremover.

Nå som Ylva ikke lengre er en del av ungdomsutvalget, er det nå en ledig plass i styret som vil bli fylt i løpet av året.