Industri Energi sine nettsider

Ingen enighet i lønnsoppgjøret i Equinor

Industri Energi Equinor og bedriften kom ikke til enighet i årets mellomoppgjør. Etter to dager med forhandlinger ble det ikke oppnådd enighet.
Forventiningene til et godt resultat for våre medlemmer ble ikke innfridd etter flere gode kvartalsresultater og årsresultat.
Ettersom det ikke ble enighet effektuerer bedriften det siste tilbudet som ble gitt.

Følgende resultat blir gitt:

Individuelt lønnssystem
For ansatte på individuelt lønnssystem gis det et individuelt tillegg innenfor en ramme på 5,6 %.
Minimum lønnstillegg vil normalt bli 2,7 % for individuelt avlønna.
Referansepunktet i lønnstabellen på individuelt område reguleres med 4,6 %.
Ny lønn iverksettes med virkning fra 01.07.2023 for Industri Energi sine medlemmer.

Tarifflønnstabellen for land
Tarifflønnstabellen for land justeres med 5,6% (minimum kr 30 737,-) inklusive feriepenger.
Ny lønn iverksettes fra 01.06.2023 for Industri Energi sine medlemmer.

Tarifflønnstabellen for Sokkel
For årsverk på 1460 timer justeres tarifflønnstabellen med 5,6% (minimum kr 41 700,-) inklusive sokkelkompensasjon og feriepenger.
Ny lønn iverksettes fra 01.06.2023 for Industri Energi sine medlemmer.

– skift/nattarbeid økes med kr 4,50 til 91,50 pr time
– konferansetillegget økes med kr 6,00 til kr 115,-
– kompensasjon for helligdag økes med kr 75,- til kr 2275,- pr dag

Videre er det gjort endringer i Equinor særavtale på følgende punkter for Industri Energi sine medlemmer.
Gjelder individuelt avlønna medlemmer sokkel og land.

– Tillegg for skift/nattarbeid økes med kr 4,50 til 91,50 pr time
– konferansetillegget økes med kr 6,00 til kr 115,-
– kompensasjon for helligdag økes med kr 75,- til kr 2275,- pr dag

Endringen av overtidskompensasjon for ansatt i I-31 til I-33 dekker nå 78 timer, tidligere 81 timer.