Industri Energi sine nettsider

Inkluderende arbeidsliv var tema for kurs for tillitsvalgte

Tilitsvalgte fra sokkel, landanlegg og kontor deltok på kurs i inkluderende arbeidsliv på Fornebu den 17. og 18. januar. Inkluderende arbeidsliv var en rød tråd gjennom kurset.

På dag 1 var vi gjennom oppfølging av sykefravær, personalforsikringer, Performance Improvement Plan «PIP» og advarsler med god hjelp fra representanter fra PO i Equinor.


Det var godt engasjement i salen og flere dilemmaer som vi møter i vår rolle som tillitsvalgt ble diskutert. Vi var alle enige om at slike gjennomganger og møter mellom tillitsvalgte og representanter fra PO er viktig for både forståelsene av de rollene vi har, men også at det er lettere å ta kontakt med hverandre for å avklaringer når det er behov.

Viktig tema på dagsorden

På dag 2 var Mental Helse på dagsorden og vi fikk besøk av NAV som kjørte kurset sitt «Ses i morgen» med fokus på hvordan møte ansatte som har psykiske helseutfordringer.  

Vi avsluttet dagen med Siri Tuset som med foredrag og dialog fikk oss til å reflektere over og også forstå bedre vårt eget handlingsmøter og kjennetegn når man er utfordrende situasjoner.

Siri Tuseth med stort engasjement