Industri Energi sine nettsider

Lærlingene på Kårstø har tatt i bruk 2. etg. i Gudbrandsdalsstova til fritidsaktiviteter.

Før nyttår ble de nye fasilitetene i 2. etg. i Gudbrandsstova tatt i bruk. Det var en hurtigarbeidende gruppe, bestående av lærlinger, HVO, tillitsvalgte med flere som bidro til å få dette på plass. Det var COOR som utførte arbeidet.
-Industri Energi Equinor Kårstø er gald for at vi kunne være med på å få dette til sier leder av Industri Energi Equinor Kårstø, Leif Ove Skår.
-Fint at de som bor i leiren, og de som bor andre steder i regionen nå kan treffe sine kolleger på ettermiddag/kveld til hyggelig samvær, fortsetter Leif Ove.

Lærlingene å Kårstø har tatt i bruk Gudbrandsdalsstova.

To flotte rom disponeres nå av lærlingene etter rundt to måneder med hektisk arbeid. Det var tidligere ett stort rom som nå er delt i to. Sammen med de andre fasilistene i 2. etg. utgjør dette et godt tilbud til fritidssysler for lærlingene våre spesielt.
Det er skjermer til gaming, det er storskjerm for filmkvelder med avslappende sofagrupper, og flere sitte grupper hvor en kan slå seg ned for en god prat. Det er bordspill og veggspill i flere varianter, og mye annet kjekt som en kan fylle kveldene med når en har fri fra arbeidet på anlegget.

Lemet Oskar Eriksen, som er initiativtaker fra lærlingene, sto for den høytidelige snorklippingen. De fremmøtte lærlingene lot seg imponere, og gledet seg til å ta rommene i bruk! Det var mye smil og godord å høre i salen.

– Jeg vil trekke frem den positive velvilligheten til Plass-sjef Olav Bådsvik og kontroller Espen Frafjord, som har bidratt med midler til å få lokalene tilrettelagt for lærlingene sier Lemet Oskar Eriksen.

-Spesielt vil jeg også trekke frem Leif Ove Skår i Idustri Energi Equinor Kårstø som har vært en sterk bidragsyter til å få dette ferdigstilt, sier Lemet Oskar.

-Dette vil gi økt trivsel for de unge som får sin opplæring hos oss, sier Øystein Frøyland, HVO på Kårstø.

Vi gratulerer med de nye flotte fasilitetene til bruk for de som har sin læretid på Kårstø.