Industri Energi sine nettsider

Stortingets Arbeids- og sosialkomite på studiebesøk til Equinor.

På arbeids- og sosialkomiteen sitt studiebesøk til Rogaland og Equinor torsdag var Industri Energi Equinor invitert til å fortelle om partssamarbeide og fagforeningsarbeide i Equinor.
Arbeids- og sosialkomiteen har hver stortingsperiode besøk til forskjellige fylker i Norge, for både se og lære om viktige bransjer og næringer. Denne uken besøkte de Rogaland.
Siste stopp på dagen var Equinor.

Leder Industri Energi Equinor Sokkel, Per Steinar Stamnes.

Arbeids- og sosialkomiteen ved komiteen`s leder Freddy Øvstegård SV innledet møtet med å takke Equinor for at de fikk komme på besøk, og høre om Equinor sitt arbeide.
-Det er viktig at de som er med på å bestemme i landet for innblikk i vår næring og drift sier leder for Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes.
Erling Meyer, direktør for sikkerhet, sikring og bærekraft, informerte om Equinor sine strategier og mål inkludert sikkerhetsarbeide på sokkelen. Før Stian With, leder for rekruttering og introduksjon, tok komiteen gjennom Equinor sitt arbeide med rekruttering av nyansatte og de planer som lå fremover.
Industri Energi Equinor Sokkel sin leder Per Steinar Stamnes var invitert til å snakke om partssamarbeidet og fagforeningsarbeidet i Equinor.
Både hvordan Bedriftsutvalgene etter Hovedavtalen og Arbeidsmiljøutvalgene etter Arbeidsmiljøloven var organisert i Equinor gjennom overliggende avtaler, roller og ansvarsfordeling og med prinsipper og spilleregler for hvordan de skal fungere best mulig.
-Det er flott at Industri Energi, den største fagforeninga i Equinor og på norsk sokkel, får muligheten til å fortelle om hvordan trepart- og topart samarbeidet fungerer i en så stor virksomhet som Equinor sier Sokkelleder Stamnes.

Arbeids- og sosialkomiteen fortsetter sin reise til Johan Sverdrup fredag sammen med Johan Sverdrup ledelse med RE direktør Marianne Bjelland i spissen.
-Flere i komiteen hadde aldri vært offshore tidligere, og de gledet seg til å få komme ut. Regner med at de får en flott tur ut til Sverdrup avslutter Stamnes