Industri Energi sine nettsider

Leder i Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes har en kronikk på Industri Energi.no

Det er mulig med å både lykkes med å skaffe til veie mer strøm, som opprettholder gode arbeidsplasser med inntekter til velferdsstaten og samtidig nå klimamålene som Stortinget har besluttet, skriver Per Steinar Stamnes, leder i Industri Energi Equinor Sokkel, i denne kronikken.

Les hele kronikken her: LINK