Industri Energi sine nettsider

Leif-Erik Hindenes

Leif-Erik Hindenes

KANDIDAT NR 6 TIL STYRET I EQUINOR

Verv:
Nestleder Industri Energi Equinor Mongstad

Arbeidsted:
Mongstad

Hva er din yrkesbakgrunn?

30 år som Prosess operatør


Kan du si litt om din erfaring i tillitsvalgtrollen?

21 års erfaring innen vernetjenesten med ulike verv, lokalt og sentralt

Styremedlem IE Mongstad i fleire perioder


Hva er dine spesielle interessefelt innenfor vervet?

Spesielt opptatt av dei menneskelige faktorene. Ivareta våre kollegaer slik at alle får ein meiningsfylt arbeidsdag


Hva mener du er tillitsvalgtes viktigste oppgaver?

Å være der som eit medmenneske for våre kollegaer, støtte dei i ting som kan være vanskelig å ta tak i, bruke egne erfaringer til hjelpe andre