Industri Energi sine nettsider

LO sekretær Are Tomasgaard besøkte Equinor Mongstad

Under besøket fekk han omvising på raffineriet og ein god orientering om ulike planar, moglegheiter og utfordringar industrien på Mongstad står ovanfor.
I tillegg deltok også leiaren for Greenspot Mongstad som orienterte om planer for industri utanfor Equinor sine eigendommar.
Mongstad som næringsklynge er stor og moglegheitene er mange, då med raffineriet som eit nav i hjulet.
 
Leiaren for Industri Energi Equinor Mongstad, Kjetil Gjerstad seier det er kjekt og inspirerande at representantar for LO si øvste leing tar turen til Nordhordland for å sjå på industrieventyret vårt.