Industri Energi sine nettsider

Olje og Energi ministeren er veldig fornøyd med den fantastiske innsatsen som blir utført på norsk sokkel


I dag startet LOs olje og gasskonferanse i Bergen, og første taler ut var olje- og energiministeren.
 
Olje- og energiminister Terje Lien Aasland åpnet sitt innlegg med å si at han er veldig fornøyd med den fantastiske innsatsen dere på norsk sokkel utfører, og for å levere på energisikkerheten i Europa. Den gassen som blir eksponert til Europa utgjør 100 terawatt, hvis en gjør om gassen til elektrisitet.

Deler av delegasjonen til Industri Energi equinor på LOs Olje og Gass konferanse.

Han understreket også at Regjeringa arbeidet for å utvikle, og ikke avvikle norsk sokkel. Han advarte om at en da måtte lykkes med å kutte klimagassutslippene. Fordi prisen på CO2 kvoter og CO2 prisene skal opp – fremover. Og da var deler av svaret elektrifisering av innretninger.
Men også fangst av lagring av CO2, Hydrogen produksjon og havvind.

Statsråden fortalte også at man arbeidet med en konkret plan for havvind og produksjon av 30 000 megawatt av havvind mot 2040. Både fase inn elektrisitet mot land og industrialisering av havvindmøller.
Men Lien Aasland understreket at svaret var norsk sokkel, og de muligheter man hadde på norsk sokkel. På slutten av innlegget informerte han også sendt forslag til utlysing av konsesjonsrunden TFO 2023 (tildeling i forhåndsdefinerte område) på offentlig høring. Link