Industri Energi sine nettsider

Oljearbeidernes sikkerhet: Vi kommer til å følge med

Leder for Sokkelforeningen i Industri Energi Equinor tror ikke Direktør i Petroleumstilsynet, Anne Myrvold, blir sviktet. Vårt mål er at driften på norsk sokkel fortsatt skal være verdens ledende på helse, miljø og sikkerhet, uavhengig av hvilket departement som er ansvarlig.

Torsdag troppet olje- og energiminister Terje Aasland opp hos de ansatte hos Petroleumstilsynet i Stavanger for å fortelle at nå hører de til under ham.
Siden tilsynet ble skilt ut av Oljedirektoratet i 2002, har Arbeidsdepartementet vært ansvarlig. Men på grunn av russisk aggresjon i Europa og sikringsjobben på norsk sokkel ville statsminister Jonas Gahr Støre samle oljetrådene. Dermed er Olje- og energidepartementet blitt Petroelumstilsynets nye hjem.

I Equinor – den helt klart største aktøren på norsk sokkel – er tillitsvalgte oppmerksomme på problemstillingen.
De er imidlertid ikke bekymret.

Passe på seg selv?
– En fare kan være at Olje- og energidepartementet nå er blitt ansvarlig for å passe på seg selv. Men hvis forvaltningen av Petroleumstilsynet legges i en annen avdeling enn den som håndterer lisenser og operatørskap, tror jeg dette kan gå bra. Hovedpoenget må være at Petroleumstilsynet får de ressursene som trengs, sier Per Steinar Stamnes, sokkelleder i Industri Energi i Equinor.

At Arbeidstilsynet ligger under Arbeids- og Inkluderingsdepartementet, og at dermed er naturlig at også Petroleumstilsynet ligger der, er ikke Stamnes enig.
– Offshore har vi mye mer samarbeid med Luftfarstilsynet. Så lenge Olje- og energidepartementet klarer å sørge for at Petroleumstilsynets uavhengighet blir ivaretatt, er jeg ikke redd for dette. Vårt mål er at driften på norsk sokkel fortsatt skal være verdens ledende på helse, miljø og sikkerhet, uavhengig av hvilket departement som er ansvarlig, sier han.

Foto: Jon Ingemundsen, Stavanger Aftenblad