Industri Energi sine nettsider

Per Martin Labråthen

Per Martin Labråthen

KANDIDAT NR 1 TIL STYRET I EQUINOR

Verv:
Leder Industri Energi Equinor

Arbeidsted:
Forus Øst

Hva er din yrkesbakgrunn?

Prosesstekniker


Kan du si litt om din erfaring i tillitsvalgtrollen?

Bred erfaring i de aller fleste posisjoner i en fagforening, Fulltidstillitsvalgt i fra 2020 og før det arbeidet jeg 6 år som koordinerende tillitsvalgt for LO på Norsk Sokkel

Hva er dine spesielle interessefelt innenfor vervet?

HMS feltet er alltid viktig og jeg har jobbet tett på dette miljøet. Ellers må jeg dekke de fleste underliggende sakeneHva mener du er tillitsvalgtes viktigste oppgaver?

Min hovedoppgave som tillitsvalgt mener jeg er å få på plass langsiktige og trygge arbeidsplasser. Da sikrer vi også generasjoner som kommer etter oss har en jobb å gå til