Industri Energi sine nettsider

Sikkerhetssituasjonen på norsk sokkel og i Europa
BU UPN inviterte Oberstløynant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets stabsskole for å gi utvalget sine tanker om sikkerhetssituasjonen på norsk sokkel og i Europa med utgangspunkt i krigen i Ukraina.
Han jobber til daglig som hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole med russiske og kinesiske påvirkningoperasjoner som spesialfelt. Men jobben handler også om hybridkrig, cyberangrep, propaganda og informasjons krig.

Oberstløytnant ved Forsvarets Stabsskole Geir Hågen Karlsen. Foto: Privat.

Det var en åpen Oberstløytnant BU UPN møtte, og ga av sine perspektiver og tanker på hva en kan møte. I tillegg til å svare på spørsmål som bedriftsutvalget hadde.
-Den største og mest sannsynlige trusselen mot Norge akkurat nå er cyberangrep. Worst case er angrep mot norske gass- og oljeinstallasjoner, sier Karlsen.
Men samtidig sier han at et fysisk anslag mot norske gass- og oljeinstallasjoner, selv et mindre, vil skape en reaksjon fra Europa og Nato. Og at Russland kjenner til hva konsekvensen eventuelt kan bli.
Derfor er ikke det sannsynlig.
Karlsen mente at en større mulighet og trussel var et direkte cyberangrep mot Equinor, for å for eksempel ta ned sikkerhetssystemene. Utfordringen er at Russland ikke kjenner til hvor mye man er forberedt på slike angrep.
Samtidig er de avhengig av at det må se ut som en teknisk feil, slik at det ikke slår tilbake på Russland ved at Europa og Nato slår tilbake på samme måte.
Karlsen sa i sin presentasjon at Equinor måtte være forberedt på overraskelser, og at en måtte ta høyde for det.
Leder for Industri Energi Equinor Sokkel og leder for arbeidstakersiden i BU UPN Per Steinar Stamnes takket Karlsen for sin presentasjon, og sine tanker om en eventuell trusselsituasjon på norsk sokkel.
-Det er godt å høre at Forsvaret og Nato har god oversikt over aktivitet på Norsk sokkel fra russiske fartøy både over og under vann. Uten at de sier fra om hva de vet, og røper informasjon man sitter på.
-Tilbakemeldingen er at Forsvaret sitter med mye mer informasjon enn det som kommer ut, det er betryggende avslutter lederen i Industri Energi Equinor Sokkel .