Industri Energi sine nettsider

Sjefen for sjøforsvaret er særdeles godt fornøyd med den innsatsen som er utført på norsk sokkel

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen fra Forsvarets høyskoleåpnet sitt innlegg på LOs Olje og Gass konferanse med denne tilbakemeldingen fra sjefen for sjøforsvaret.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen

En tydelig og klar oberstløytnant ga konferansen et innblikk i sikkerhetsdimensjonen i forbindelse med krigen i Ukraina. Han var også veldig tydelig i sin melding om at krigen starta i 2014, og at vi måtte ta høyde for at krigen ville vare lenge. Og at krigen vil være en utmattelseskrig.
-Den politiske ustabiliteten vil vedvare uavhengig om Putin forsvinner eller ei. Det vil ikke bli business as usual i morra, uttalte oberstløytnant Karlsen. Russland sin strategi var «eat og heat». Gjøre det så vanskelig for Europa og Ukraina at de må velge mellom mat eller varme. Russland ønsker å øke presset på Europa og vesten for å skape usikkerhet, skape press og skape splid.
Og han var også tydelig på at Russland ønsker å gjøre det utrivelig for Ukrainia med å bombe viktig infrastruktur. Tok man ut elektrisiteten tok man også vanntilførselen. Målet for å skape usikkerhet og et press på Europa med en flyktningebølge vestover. Det siste har ikke Russland klart.
Ukrainerne har valgt å kjempe for sitt land og bli. Selv om de har lidd gjennom bombinger av sivile mål og infrastruktur.

Droner og Norsk sikkerhet

Oberstløytnanten var veldig tydelig på at det ikke var noen direkte trussel mot Norge eller norske innretninger.
-Hvis noen ønsket å bruke droner til sabotasje så ville man ha valgt små og mørke droner, og ingen lys fortalte Karlsen.
Han var også tydelig på vi ikke skulle være bekymra for droner. Men at han ønsket fortsatt at den enkelte skulle varsle om sine observasjoner.
Han var klar på at det ville være lite lurt av Russland med å prøve på en sabotasje eller skade en innretning eller rørledning på norsk sokkel. Selv om norsk gass er det største sabotasjepunktet mot Europa.
-Hvis det skjer vil det være en sterk opptrapping av en konflikt mellom Vesten og Russland. Vesten vil reagere med militærmakt, cyber, økonomiske sanksjoner osv. Vesten har overlegent best utstyr til å gjennomføre en krig med mye større presisjon enn Russland, sa oberstløytnant Karlsen.

Han avsluttet med å si: vær årvåken, forbered dere på at det vil ta tid. Det er veldig liten sjanse for at noe vil skje i Norge. Det er mange på jobb hver dag, som dere ikke ser.