Industri Energi sine nettsider

Skiftutvalget i Industri Energi Equinor arrangerte Skiftkonferanse i Bergen 5.-6. september


25 forventningsfulle deltakere var denne uken samlet på Industri Energis Equinors skiftkonferanse i Bergen. Skiftutvalget med Kjetil Gjerstad i spissen hadde laget program og skaffet gode folk til å holde innlegg. Det som først stod på programmet, var arbeidstid og alle regler og lover som følger med dette og de som presenterte dette var Helge Valvik og Hilde Aasheim Pedersen fra personal i Equinor.

Marit Skogstad fra STAMI (Statens Arbeids Miljø Institutt) . Foto Privat

Etter lunch var det Anette Harris professor på Universitetet i Bergen som fortalte om hvilken betydning søvn og stress har på oss. Dette var veldig lærerikt, og dette emnet kunne vi brukt en hel dag på. En ting vi lærte er det ikke hjelper å bekymre oss, og at skiftarbeid er helt greit for de fleste.

Dag to startet med innlegg fra PTIL som etter nyttår blir Havindustritilsynet ved Elisabeth Vaagen som fortalte om regler rundt arbeidstid, overtid og spesielt hvilke regler og forskrifter sier om nattarbeid.

STAMI( Statens Arbeids Miljø Institutt) med Marit Skogstad hadde innlegg om kosthold, trening, søvn og hva alle disse faktorene gjør med kroppen vår, og at en er mer disponert for Hjerte og karsykdommer om en ikke får nok søvn, spiser feil eller ikke tar vare på kroppen vår når en arbeider skiftordning. Hun la frem resultatene av 6 årlig forskningsprosjekt på to skiftorganiseringer som Industri Energi delvis er med å sponse.

Harald Hageland fra forbundet Industri Energi hadde det siste innlegget om hvordan forbundet behandler arbeidsplaner og utvidet overtid som er over det lokale tillitsvalgte kan godkjenne.

Vi avsluttet med en evaluering av skiftkonferansen og fikk innspill om hva som kan gjøres bedre til neste gang. Det kom også tilbakemeldinger om hva skiftutvalget skal jobbe med videre og hva som kan tas med i lønnsoppgjøret til neste år.

Tusen takk for alle som deltok på konferansen og ikke minst at de var så engasjert og kom med spørsmål og kommentarer, det er slik at det blir gode konferanser.