Industri Energi sine nettsider

Styremøte i Industri Energi Equinor Sokkel

Styret i Industri Energi Equinor Sokkel var samlet til styremøte i Bergen
Info om tariffoppgjøret så langt var på dagsorden dag en. Samt valg av valgkomité og natt arbeidsprosessen.
Dag to var det info om SOV arbeidet i Offshore Norge, Oseberg SAR hendelsen og Ringvirkningsrapporten 2023.

Leder i Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes informerer om ON oppgjøret. Foto: Privat.

Resultatet fra forhandlingene mellom Offshore Norge og Industri Energi på Operatør, Boring og Forpleining avtalen (OBF) var en stor del av styremøtets første dag. Det var stort engasjement i salen og det kom frem store forventninger til de lokale Equinor forhandlingene som begynner 17. juni.
Heltidstillitsvalgt Jarle Dregelid innledet om natt arbeidsprosessen og hvordan tillitsvalgte skal forholde seg til den.
Evaluering av fast nattarbeid var også en del av gjennomgangen, det skal evalueres hvet 3. år. Her kom det frem at det var forskjeller fra installasjon til installasjon. Jarle henviste også til regelverk og forskrifter.
Mari Berdal Ruud og Per Steinar orientert om problemstillinger rundt Service operation vessel (SOV) og ubemannede plattformer.
-Her er det mange utfordringer å ta tak i, f.eks. hva som skal være oppholdperiode, og hvordan det skal kompenseres sier heltidstillitsvalgt Mari Berdal Ruud.
Heltidstillitsvalgt Terje Werner Hansen orienterte om interne gransknings arbeidet til Equinor etter Oseberg SAR hendelsen. -Dette er et grundig arbeid som tar for seg hele bredden av redningsarbeidet, beredskapen, samarbeide med andre etater og redningsressurser sier Terje Werner.