Industri Energi sine nettsider

Trine Hansen Stavland

Trine Hansen Stavland

KANDIDAT NR 1 TIL BEDRIFTSFORSAMLING

Verv:
Nestleder Industri Energi Equinor

Arbeidsted:
Forus Stavanger

Hva er din yrkesbakgrunn?

Økonomiutdannet fra University of Salford, Manchester
Har for det meste arbeidet innen forhandlinger og avtaleverk i disse forretningsområdene.
Ble valgt til Hovedverneombud for Stavanger og har hatt denne posisjonen i 6 år før jeg ble valgt til nestleder i IE høsten 2022.


Kan du si litt om din erfaring i tillitsvalgtrollen?

Som tillitsvalgt på den sentrale arena blir en eksponert for de fleste aspekter ved Equinors utvikling og drift. Som medlem av sentralt bedriftsutvalg (BU) og Konsern Arbeidsmiljøutvalg (KAMU) blir en involvert i alle omstillingsprosesser og arbeidsmiljøundersøkelser. Vi får også jevnlige møter med ledelsen i de ulike forretningsområdene og konsernsjefen i selskapet.

Hva er dine spesielle interessefelt innenfor vervet?

Som tidligere hovedverneombud og medlem i KAMU er det naturlig at HMS og arbeidsmiljø er en av hovedinteressene. Det er også viktig for tillitsvalgte i fagforeningene å kjenne lovverk og avtaler som påvirker arbeidshverdagen til ansatte og involveringen av fagforeningene på de ulike arenaene i Equinor.Hva mener du er tillitsvalgtes viktigste oppgaver?

En av våre viktigste oppgaver er å sikre trygghet i arbeidslivet og et godt arbeidsmiljø for våre medlemmer.