Industri Energi sine nettsider

Viktig strømkrav fra Industri Energi har fått gjennomslag

-Det er gledelig at kravet fra Industri Energi har fått gjennomslag sier nestleder i Industri Energi Equinor, Trine Hansen Stavland.

Les om det her: Link