Tide forsikringstilbud

Tide har etter Finanstilsynets vedtak stadig rett til å både forvalte løpende forsikringer og å utstede fornyelser som tidligere.

 

Fakta består i følgende:

  • Tide er ikke lagt ned, og har ikke planer om å legge ned sin virksomhet. Det foreligger heller ikke noe vedtak som stiller krav om at Tide skal gjøre dette – verken nå eller senere
  • Alle forsikringsavtaler fortsetter å løpe videre inntil kunden eventuelt mottar eksplisitt skriftlig varsel om annet. Tide har etter Finanstilsynets vedtak stadig rett til å både forvalte løpende forsikringer og å utstede fornyelser som tidligere
  • All skadebehandling løper så lenge forsikringsavtalen løper. Skadeoppgjør er garantert direkte fra forsikringsleverandør, og kundens rett på skadeoppgjør vil ikke bli påvirket uavhengig av hva som eventuelt måtte skje med Tide
  • Ingen kunde løper noen risiko ved å opprettholde sin forsikring i Tide Forsikring. Tide arbeider med å finne langsiktige løsninger som vil ivareta kundenes interesser og forsikringsavtaler, og vil komme ut med nærmere informasjon om dette direkte til kundene dersom dette medfører endringer i kundeforholdet.

 

Det vises samtidig også til mer utfyllende informasjon på Tides hjemmesider https://tideforsikring.no/viktig-informasjon-tide-forsikring/

For ordens skyld  gjør vi oppmerksom på at forsikringer du har gjennom medlemskapet ditt som kollektiv hjem, advokatforsikring, fritisulykkeforsikring, grunnforsikring er det selvsagt ingen endringer på.