Industri Energi sine nettsider

VALG TIL BEDRIFTS FORSAMLING 2023​​​​​​​

I dag starter valget til Bedriftsforsamlingen og styret i Equinor. Alle ansatte har stemmerett, selv om man ikke er medlem av en fagforening.
Bedriftsforsamlingen velger styremedlemmene til styret i Equinor.

Ansattrepresentantene i Bedriftsforsamling og Styret i Equinor påvirker hvilken retning bedriften skal utvikle seg.
Industri Energi Equinor har i flere perioder vært representert i disse organene og opplevd at vi gjør en forskjell og at vi blir hørt når det utarbeides planer og strategier for selskapet.
Vårt fokus er å skape trygge, langsiktige arbeidsplasser og et godt selskap å jobbe i.

FOR Å FÅ REPRESENTANTER INN I BEDRIFTSFORSAMLING OG STYRET TRENGER VI DIN STEMME!


Vi vil presentere våre fremste kandidater på vår nettside i dagene fremover.

Vår oppgave i Equinor Bedriftsforsamling og Styret

Ansattrepresentantene i Bedriftsforsamlingen og Styret er valgt av de ansatte, mens de øvrige representanter i Bedriftsforsamlingen og Styret er valgt av aksjeeierne.
Alle har som oppgave å ivareta selskapet på best mulig måte og har samme rettigheter og plikter. Vår styrke i Industri Energi er våre 5000 medlemmer fra alle deler av virksomheten, vi har gjennom det tilgang til kompetanse fra hele selskapet. Denne kunnskapen er viktig for å belyse saker til det beste for de ansatte.

Presentasjon av kandidatene